سفره!

تو خیلی از خونه ها رسمه اگه یه مهمونیه نسبتاً پر جمعیت داشته باشن، تدارکات سفره پذیرایی رو یه جا کنار میذارن، پشقابا، قاشق و چنگالا، لیوانا، سس، پارچ آب و دوغ و نوشابه و ... همه شون و یه جا کنار میذارن ... چند تا هم قابلمه در حال قل قل کردن و جا افتادن و دم کشیدنه ... بوی غذا بد جور تو آشپزخونه پیچیده، عطر زعفرون که کوبیده شده و حل شده، بوی اشتها آور انواع خورش ها و ... این ها همه تدارک سفره است. یه سفره لایق مهمون های خونه، یه سفره متناسب با کرم صاحب خونه...

هنوز چند روزی به سفره اندازون مهمونی خدا مونده، بوی غذای و بوی رحمتش همه وجود رو گرفته ...

نفس بکش، بوش داره میاد!

+خدا کنه امسال، سال آدم شدنم باشه! 

/ 0 نظر / 23 بازدید