ایام بی همسری ...

چند وقتیه له له زن گرفتن شدم و با دیدن هر زن و شوهری که عاشقانه دارن فیلمون یاد هندستون میکنه ...

دیروز یه دختر پسره توی خیابون داشتن برف بازی میکردن, ما دلمون خواست ... دیشب دوباره ارمغان تاریکی نشون داد و دوباره دل ما خواست ...

خدایا به مجردین ما تآهل همراه با خیر عطا نما ... فرزندان صالح و زندگی آرام عطا نما ...

خدایا من زن میخوام, میشنوی!

/ 4 نظر / 33 بازدید
tecton

چقدر دردنااکه!! البته این جملات رو از پسرای امروزی کم میشه شنید که زن بخوان!! الهی آمین.

:

مگسی را کشتم نه به این جرم که حیوان پلیدی ست ، بد است. و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است. طفل معصوم به دور سر من می چرخید. -به خیال ش قندم- یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد گندم. ای دو صد نور به قبرش بارد، مگس خوبی بود. من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد، مگسی را کشتم

واله

آمین تاهل با خیرو گفتم

عدالت

خدایا این رفیقمون رو دریاب خیلی آتیشش تنده!![لبخند]